ติดต่อเรา

โรงเรียนบางไทรวิทยา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 โทร. 035-371250 E-mail : bangsaiwitthaya@gmail.com