: เมนูหลัก
: Facebook
: กระทรวงศึกษาฯ

: สพฐ.

: สพม.3

: SESA

: DEEP

 
 
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

1. แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนบางไทรวิทยา

2. ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 


 
 
 
Statistics 73415 total views, 2 views today, Your IP: 3.237.48.165  

โรงเรียนบางไทรวิทยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bangsaiwit.web@gmail.com