: เมนูหลัก
: Facebook
: กระทรวงศึกษาฯ

: สพฐ.

: สพม.3

: SESA

: DEEP

 
 
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

2. ว 27 กคศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ

3. ว 24 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

4. ว 24 กคศ. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. ว 9 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

6. ว 8 หลักเกณฑ์ และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

7. ว 7 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

8. ว 7 กคศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

9. ว 5 กคศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547


 
 
 
Statistics 73417 total views, 0 views today, Your IP: 3.237.48.165  

โรงเรียนบางไทรวิทยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bangsaiwit.web@gmail.com